Příští Evropa

Jmenuji se Imre János, narodil jsem se v roce 2005 v malém maďarském městě Jászberény, pouhý rok po vstupu Maďarska do Evropské unie. S komunitou jsmespolu.eu jsem sesetkal jako juniorní velvyslanec. Tato komunita – pro mě – představujepříležitost k mezinárodnímu hájení zájmů, je to komunita, kde mohu svobodně vyjadřovat své názory a kde mé myšlenky mají váhu a vedou k činům a výsledkům.

Jako mladý člověk přikládám velký význam ochraně hodnot, které představují hlavní základ evropské integrace, jako je demokracie, právní stát a vzájemný respekt k názorům druhých. Věřím, že budoucnost evropské demokracie je založena na větším zapojení lidí do rozhodování, což vyžaduje pozvednutí znalostí společnosti na vyšší úroveň a rozvoj vzdělávání způsobem, který se přizpůsobí dnešním výzvám. 

Pro vybudování uvědomělé a odpovědné evropské společnosti je dle mého názoru nezbytné vytvořit integrovanou ekonomiku, která bude založena na stabilní spolupráci zúčastněných stran, na odpovědnosti za blaho společnosti a na odpovědnosti za životní prostředí.