Jsmespolu.eu: Demokracie nás dělá tím, kým jsme

Co je jsmespolu.eu?

Jsmespolu.eu je projekt Evropského parlamentu, jehož cílem je zapojit co nejvíce lidí do demokratického života v Evropě, a zejména do evropských voleb v roce 2024.

Věříme v demokracii a chceme, aby u příštích voleb do Evropského parlamentu hrála hlavní roli. Proč na tom záleží? A co je důležitější, proč by na tom mělo záležet vám?

  • Demokracie nás dělá tím, kým jsme. Přináší nám mír, svobodu a dobrou kvalitu života. Začíná ve chvíli, kdy se rozhodnete změnit něco, na čem vám v každodenním životě záleží, ať už je to malá, nebo velká věc. Například když podepíšete petici, připojíte se k nějaké akci nebo využijete svého volebního práva.
  • Demokracie se ale neustále vyvíjí. Je snadné zapomenout, že ji vytvářejí jednotlivci. Čím více nás bude spolupracovat, čím více nás bude volit, tím silnější demokracie bude. Vždy existuje prostor pro zlepšení. S demokracií je to podobné jako s projektem Evropské unie: reaguje na současné výzvy a vyvíjí se. Budování EU vždy bylo projektem, který se mění v čase a reaguje na současné výzvy. A tak je tomu i nyní.
  • Spolu dojdeme dál. Evropská demokracie je základní hodnotou, kterou sdílíme všichni bez ohledu na naši politickou příslušnost nebo názory. Podporovat ji společně je mnohem snazší než jednat samostatně. A nyní se k nám připojují desítky tisíc lidí z celé EU, kteří jsou ochotni promluvit a aktivně jednat, aby zajistili posílení této základní hodnoty, o níž se opírá náš evropský způsob života.
Jsmespolu.eu je místem, které propojuje lidi na lokální i evropské úrovni. Pomáhá setkávat se, sdílet znalosti, učit se novým dovednostem a předávat poselství dál. Před evropskými volbami v roce 2019  takto iniciativa sdružila více než 300 000 lidí, kteří se aktivně podíleli na propagaci voleb. Dnes je jsmespolu.eu živou, propojenou a rostoucí iniciativou, která se snaží podporovat evropskou demokracii a přispívat k tomu, aby šli občané v roce 2024 volit – protože čím více lidí volí, tím je naše demokracie silnější!

Komu je projekt jsmespolu.eu určen?

Projekt jsmespolu.eu je pro všechny, kdo se chtějí zasadit o demokracii v Evropě a pomoci při evropských volbách v roce 2024. Jedná se o komunitu jednotlivců v celé EU, ale jako partneři a podporovatelé se do ní hlásí také nejrůznější organizace občanské společnosti nebo sítě mládeže.
Jsmespolu.eu posiluje postavení všech příznivců evropské demokracie, neboť pocit sounáležitosti jim dodává sílu a sebevědomí, aby mohli prosadit své myšlenky, sdílet své hodnoty a jednat. Vítáme dobrovolníky jakéhokoli věku a jakéhokoli původu, stejně jako skupiny a organizace. Ať jste kdekoli, ať děláte cokoli, ať máte jakýkoli cíl nebo přesvědčení, jediné, o co vás žádáme, je, abyste sdíleli náš závazek k demokracii.

Čím se zabýváme – a co můžete dělat vy?

Budete se setkávat a navazovat kontakty s podobně smýšlejícími Evropany a seznámíte se s jejich nápady a projekty. Budeme sdílet své znalosti a pomůžeme vám rozvíjet vaše dovednosti – vyjadřovat svůj názor a své nápady pro budoucnost a zapojovat se do jednání s evropskými subjekty s rozhodovací pravomocí. Pomůžeme vám objevit lidi, skupiny a organizace, kterým záleží na stejné problematice jako vám. Získáte jedinečné spojení s Evropským parlamentem a budete moci navázat kontakt s jeho týmy po celé Evropě. V neposlední řadě budeme slavit vaše i naše úspěchy. Společně.

Jak toho dosáhneme?

Internetové stránky jsmespolu.eu jsou hlavním centrem všech našich i vašich aktivit na podporu demokracie a evropských voleb v roce 2024. Pravidelné zprávy zasílané e-mailem nabízejí nápady na akce, které můžete uspořádat, kroky, které můžete podniknout, a myšlenky, které můžete sdílet. Každému poskytujeme nástroje, aby se mohl připojit k akcím a organizovat své vlastní – a následně sdílet své úspěchy s komunitou. Ty z vás, kteří se chtějí zapojit ještě aktivněji, budou kontaktovat naše týmy po celé Evropě, místní kanceláře Evropského parlamentu, které vám nabídnou školení a podporu, abyste mohli své nápady šířit dál co nejefektivněji. Na našem webu budete mít přímý přístup ke kampani a komunikačním materiálům Evropského parlamentu, které si můžete stáhnout a použít při svých vlastních aktivitách. A zároveň můžete sdílet své příspěvky a materiály, kterými se mohou inspirovat ostatní.