Přiblížení Evropské unie regionům

Být součástí together.eu znamená být součástí komunity s určitým cílem. Od svého vstupu v roce 2020 jsem měl příležitost uspořádat různá setkání a přiblížit Evropskou unii Baskicku (a naopak!). Nejlepší na tom samozřejmě je, že se můžu setkávat s lidmi z jiných evropských měst se stejnými zájmy.

Being part of together.eu means being part of a community that has a purpose

Aitor