Time to connect!

Čím aktivnější budeme, tím lepší evropská budoucnost nás čeká

Jmenuji se Ruben, je mi 26 let a po absolvování oboru evropská studia jsem si uvědomil, že své znalosti můžu dále prohloubit. 

Vyhledával jsem informace o Evropské unii, o tom, jak je řízena, jak funguje, jaké jsou její orgány a na základě shlédnutí EYE2021 online jsem objevil platformu together.eu

Registroval jsem se na together.eu a bylo mi hned jasné, že seznam akcí, jichž se můžu zúčastnit osobně či online, je takřka nevyčerpatelný. Zúčastnil jsem se několika webinářů a seminářů a byly to skvělé zážitky. Sdílení myšlenek a poznatků v různých oblastech je velmi přínosné, a dokonce je možné na platformu přispět svými vlastními nápady.

Opravdu je možné rozvíjet a sdílet znalosti i na dálku!

Můžete se zúčastnit webinářů s poslanci Evropského parlamentu z Portugalska i jiných zemí, zjistit, kde se konají další akce v EU, nebo si vybírat akce na základě témat, která vás lákají. Můžete si také vybrat akce, které neprobíhají v angličtině, což pro mě bylo velmi zajímavým způsobem, jak si rozšířit znalost jazyků.

Celkově vzato tento nápad považuji za výjimečně kreativní a inovativní, zvlášť v dnešní době. Příležitost být součástí platformy/komunity, jako je together.eu, je zkrátka neskutečná, protože nám poskytuje přístup ke zcela novému druhu poznatků, což bylo do této doby mnohem obtížnější.

Jelikož považuji tuto komunitu za velmi přístupnou, doporučil jsem ji i dalším lidem, protože bez ohledu na akademické prostředí, z něhož pocházíme, nesmíme zapomínat, že jsme všichni Evropané.

Zapojil jsem se také proto, že chci být aktivním evropským občanem, pokud jde o evropské záležitosti, a pomáhat co nejvíce lidem tím, že jim vysvětlím, jak EU funguje. Domnívám se, že čím jsme aktivnější, tím lepší bude naše budoucnost v Evropě


Abych to shrnul, myslím si, že together.eu je evropská platforma pro Evropany.

Ruben,