Mladí lidé by měli dostat místo u jednacího stolu

Jako mladá Evropanka pracující s mládeží cítím odpovědnost za budoucnost Evropy. Pevně věřím, že posílení postojů, znalostí a dovedností mladých lidí, aby se mohli podílet na rozhodování, přispěje k udržitelnosti naší demokracie a k posílení společného smyslu pro identitu. Proto jsem se připojila ke komunitě together.eu, abych podpořila aktivní občanství a stala se součástí společenství založeného na společných hodnotách a vzájemném odhodlání podporovat evropský projekt.

Ráda bych dosáhla změny, zejména prostřednictvím zlepšení postavení mladých lidí, a proto se snažím posilovat komunikační kanály mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí. Často používáme klišé, že mládež je budoucnost, ale neměli bychom zapomínat dát jim v přítomnosti skutečnou šanci a místo u jednacího stolu, aby jejich hlas byl slyšet. Pevně doufám, že Konference o budoucnosti Evropy a Evropský rok mládeže budou krokem k tomu, aby se mladí lidé stali hybnou silou udržitelnější, spravedlivější a demokratičtější EU.

Réka, Hungary