Toto jsou naše příběhy

Členové naší komunity jsmespolu.eu projevují po celé Evropě svou angažovanost účastí na akcích a aktivitách a jejich pořádáním. Někteří se vyjádřili k budoucnosti Evropy a jiní si osvojili nové dovednosti. Jejich zkušenosti jsou přínosem pro ně samotné i pro ostatní. Seznamte se s jejich příběhy.

Doporučujeme

Natashin závazek šířit informace o evropských institucích a jejich práci

Součástí sítě jsmespolu.eu jsem od té doby, co jsem se aktivně zapojila do kampaně #Stavoltavoto. 

Zobrazit celý příběh About Natashin závazek šířit informace o evropských institucích a jejich práci

Zobrazený počet příběhů: 4 z 13

Přiblížení Evropské unie regionům

Být součástí together.eu znamená být součástí komunity s určitým cílem. Od svého vstupu v roce 2020 jsem měl příležitost uspořádat různá setkání a přiblížit Evropskou unii Baskicku (a naopak!). Nejlepší na tom samozřejmě je, že se můžu setkávat s lidmi z jiných evropských měst se stejnými zájmy.

Together.eu bude zásadní pro Evropský rok mládeže

Stránku together.eu jsem našel díky sociálním sítím. Moc se mi líbil způsob, jakým informují o Evropě, a ke komunitě together.eu jsem se připojil, hned jak jsem ji objevil.

Přátelství, setkávání se a možnost zapojit se: to je together.eu pro Antona

Rozhodl jsem se zapojit do projektu together.eu, protože vytváří nové občany, kteří rostou díky tomu, že se na instituci nepodílejí v rámci přístupu shora dolů, ale z pohledu komunity; komunity, v němž je pojem zastupování spojen s účastí a zapojením a není zaměňován s přímou demokracií.

The future is our power

My name is Ali Rizai, I am 28 years old. I came to Sweden from Afghanistan as an unaccompanied minor in 2011, and I felt from the very beginning that unaccompanied minors should be able to play an active role in – and contribute to – the society. I got involved in an association (Salsal) which is active in the areas of culture and literature, social inclusion, integration and sport. Later I became its chair and after the election of 2022, I was elected by the Social Democratic party as a member of the cultural committee in the Uppsala municipality.