Přátelství, setkávání se a možnost zapojit se: to je together.eu pro Antona

Rozhodl jsem se zapojit do projektu together.eu, protože vytváří nové občany, kteří rostou díky tomu, že se na instituci nepodílejí v rámci přístupu shora dolů, ale z pohledu komunity; komunity, v němž je pojem zastupování spojen s účastí a zapojením a není zaměňován s přímou demokracií.

Z together.eu mi zůstal lidský rozměr: přátelství, setkávání, síť, možnost zapojit se, osobní závazek pro sebe i pro ostatní, který není samoúčelný, ale je spojen s konkrétní zpětnou vazbou od institucí. 

Na Evropském setkání mládeže (EYE) 2021 jsem měl příležitost zúčastnit se pracovní skupiny o lidských právech a mohl jsem vyjádřit svůj názor v Evropském parlamentu; díky kancelářím evropského zastoupení v členských státech jsem mohl spolu s dalšími mladými lidmi navštívit školy a uspořádat kurz evropské občanské výchovy pro mladší děti.

Svoboda je účast.

Svoboda je účast.