Together.eu bude zásadní pro Evropský rok mládeže

Stránku together.eu jsem našel díky sociálním sítím. Moc se mi líbil způsob, jakým informují o Evropě, a ke komunitě together.eu jsem se připojil, hned jak jsem ji objevil.

Mojí první aktivitou byla videokonference s mnoha organizacemi občanské společnosti, kterou jsem využil k tomu, abych představil sebe a iniciativu Talento para el Futuro. V té době naše dobrodružství s touto iniciativou začínalo, ale Parlament nás přijal s otevřenou náručí a celou dobu nám pomáhal.

Od té doby s komunitou together.eu pořádáme aktivity a pracujeme na různých projektech. Komunita s námi a s Evropskou komisí spolupracovala na známých debatách „Cafés con Europa“, jako vystupující i jako posluchači jsme se zúčastnili různých debat o budoucnosti EU a byli jsme členy poroty Ceny evropského občana 2021.

Rok, který právě začíná - Evropský rok mládeže 2022, bude klíčový pro to, abychom mohli mobilizovat co největší počet mladých lidí a spojit je s Evropou.

Komunita together.eu bude v tomto směru bezpochyby hrát zásadní úlohu a naše iniciativa Talento para el Futuro je připravena ji podpořit, v čemkoli bude třeba.

Álvaro, dobrovolník together.eu a ředitel Talento Europa